sl_3
sl_1
sl_2
Szybki kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Kariatyda”
ul. Leśna 1A, 78 – 314 Sławoborze

Tel.: +48 534 241 249
Tel.: +48 784 665 079
e-mail: biuro@cis-slawoborze.pl
This page as PDF Wydrukuj E-mail

Home
This page as PDF Wydrukuj E-mail

Centrum Integracji Społecznej „Gotowi na strat od dziś”

Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Kariatyda” w Sławoborzu działające przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zaprasza do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej „Gotowi na strat od dziś”.

W ramach Centrum beneficjenci wezmą udział m.in. w treningu interpersonalnym, warsztatach edukacyjno – motywacyjnych, warsztatach aktywności zawodowej, warsztatach przedsiębiorczości oraz warsztatach przyuczających do zawodu w jednej z 4 grup: krawiecka, gastronomiczna, remontowo – budowlano – porządkowa, opiekun osób starszych. Ponadto uczestnicy zostaną objęci wsparciem indywidualnym i grupowym przez doradcę zawodowego, doradcę społecznego, terapeutę rodzinnego, psychoterapeutę, radcę prawnego oraz pracownika socjalnego.

Osoby przyjęte do Centrum uczestniczyć będą w zajęciach przez 12 miesięcy od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie. W okresie uczestnictwa w Centrum przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osoby bezrobotnej.

Uczestnikami projektu mogą być osoby długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia zamieszkałe na terenie jednej z gmin: Sławoborze, Świdwin, Brzeżno, Rąbino.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sławoborzu oraz Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdwinie

Projekt Centrum Integracji Społecznej „Gotowi na start od dziś” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 513 027 435 lub 534 241 249

Zapisy w biurze projektu:      Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Kariatyda”
                                             ul. Leśna 1A, 78 – 314 Sławoborze (budynek GOPS)

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE – trening interpersonalny
This page as PDF Wydrukuj E-mail

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 40 godzin zegarowych treningu interpersonalno – społecznego dla 20 uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz 2 opiekunów w ramach projektu CIS ”Gotowi na start od dziś”. Uczestnikami są osoby po 50 roku życia, bezrobotne, zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Szczegóły zapytania do pobrania -...Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE – Przeprowadzenie szkolenia Gender mainstreaming
This page as PDF Wydrukuj E-mail

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia z Gender mainstreaming (polityka równościowa) dla 20 uczestników Centrum Integracji Społecznej. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe oraz catering (napoje gorące i zimne, poczęstunek, naczynia – szczegóły do uzgodnienia). Szkolenie powinno trwać 4 godziny. Godzina jest liczona jako 60 minut. Szkolenie odbędzie się w dni robocze, w godzinach 8.00 – 14.00. Szczegóły zapytania do pobrania -...Czytaj więcej...
Strona 1 z 1212345...10...Ostatnia »
Projekt CIS „Gotowi na start od dziś” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego